Deze pagina gaat over het pand Vismarkt 13. Ik ben op dit moment (2018) bezig met een onderzoek dat moet leiden tot een voor velen interessant boek over de gehele Vismarkt: het heden én verleden.
Zie: http://vismarkt.blogspot.nl - Jim Terlingen